Az oldalt csak 18 éven felüliek látogathatják!

Az oldal felnőtt témákat tartalmaz, kiskorúak nem látogathatják! Az oldalra való belépéssel a sütiket is elfogadja!

::

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat

Az Istennők Kft. (székhely: 1064 Budapest, Izabella utca 68/B fszt. 5., adószám: 25331336-2-42, a továbbiakban: Társaság) panaszkezelési szabályzata


I. A panasz fogalmának meghatározása


Panasz a fogyasztó és a Társaság közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos, fogyasztói érdeksérelmet előterjesztő nyilatkozat.

II. A panaszos személyének meghatározása


1. Panaszos: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, továbbá az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró jogi személy, aki/amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

2. A panaszt a panaszos illetve képviselője vagy meghatalmazottja nyújthatja be. Képviselő vagy meghatalmazott útján történő benyújtása esetén a Társaság vizsgálja a benyújtási jogosultságot, amelyet a bejelentő köteles – például közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással – igazolni.

3. Bejelentésre szolgáló nyomtatvány alkalmazása esetén a panaszos neve mellett fel kell tüntetni a panaszos - törvényes, illetve meghatalmazotti - képviselőjeként eljáró, panaszt benyújtó természetes személy nevét is (pl. vállalat képviselője, természetes személy meghatalmazottja, stb.). Meghatalmazás hiányában a Társaság közvetlenül a panaszoshoz fordul az ügyintézés gyorsítása érdekében.

III. Panaszkezelési szabályzat megismerhetősége


1. A Társaság az ügyfelek panaszai hatékony, átlátható és gyors kezelésének érdekében a panaszkezelési szabályzatban tájékoztatja az ügyfelet a panaszügyintézés helyéről, levelezési címéről, elektronikus levelezési címéről, telefonszámáról és telefaxszámáról.

2. A Társaság a panaszkezelési szabályzatot az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében kifüggeszti és honlapján közzéteszi.

IV. A panasz felvétele


1. A panasz benyújtására a Társaság az panaszosok igényei és saját adottságai alapján több, a panaszos által választható lehetőséget biztosít, így azt szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy meghatalmazott által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben) lehetővé teszi.

2. Írásbeli panaszát bármikor eljuttathatja részünkre a 1064 Budapest, Izabella utca 68/B fszt. 5. címre, az info @ istennok. hu e-mail címre, illetve a +36-1-353-2363 telefaxszámra.

Panaszbejelentő nyomtatvány letöltése itt!

3. Szóbeli panaszát előterjesztheti hétköznapokon reggel 10 órától este 18 óráig, szombaton 10-13 óráig a 1064 Budapest, Izabella utca 68/B fszt. 5. alatt található üzletünkben illetve a +36 70 456 18 17 telefonszámon ügyintézőnk részére.

V. A panasz rögzítése


1. A panaszt a Társaság minden esetben nyilvántartásba veszi és az arra adott válasszal együtt öt évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóság kérésére bemutatja.

2. A Társaság a panasz benyújtásához megfelelő nyomtatványt biztosít ügyfelei számára.

3. A Társaság elérhetővé teszi a panaszkezelési szabályzatát és a panaszügyi nyomtatványt az ügyfélfogadásra alkalmas helyiségében. Személyesen benyújtott panasz esetén a panaszos megkapja az általa benyújtott panasznyomtatvány egy, az átvétel igazolásával ellátott eredeti példányát.

4. Ha az ügyfél telefonon vagy szóban teszi meg a panaszát, a Társaság erről is kiállít egy erre a célra szolgáló nyomtatványt.

VI. Panasznyilvántartás

1. A Társaság az ügyfelek panaszairól, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről nyilvántartást vezet.

2. A panasznyilvántartásnak tartalmaznia kell
panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy ténymegjelölését,
panasz benyújtásának időpontját,
panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedésleírását, elutasítás esetén annak indokát,
az intézkedés teljesítésének határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését,
panasz megválaszolásának időpontját.

VII. A panaszügy intézése


1. A Társaság a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha az ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges,a Társaság a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek – a Társaság a panasszal kapcsolatos, indoklással ellátott álláspontjával egyidejűleg – megküldi, egyebekben pedig a panasz beérkezését követően harminc napon belül írásban érdemben megválaszolja és megindokolja azt, egyúttal intézkedik annak közlése iránt.

2. Az érdemi döntés közlésével egyidejűleg a Társaság tájékoztatja a panaszost a rendelkezésére álló igényérvényesítési és jogorvoslati lehetőségekről, az adott szervek nevének és elérhetőségének feltüntetésével.

3. A panaszügyintézés nyelve a magyar, lehetőség szerint azonban biztosítani kell a panaszos és a Társaság képviselője által egyaránt beszélt és értett nyelven történő panaszügyintézést.

VIII. A fogyasztóvédelmi eljárás


1. A panasz elutasítása esetén a Társaság válaszában tájékoztatja az ügyfelet arról, hogy fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet, vagy a Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti illetve bírósághoz fordulhat.

2. A Békéltető Testület eljárása megindításának előfeltétele, hogy a panaszos a Társaságnál közvetlenül kísérelje meg a vitás ügy rendezését. Az eljárásra a panaszos lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület illetékes. Belföldi lakóhely és tartózkodási hely hiányában a Békéltető Testület illetékessége a Társaság székhelyéhez igazodik.
Kosaram
Az Ön kosara jelenleg üres.Az Ön kosara jelenleg üres.
Elérhetőség
/site_images/phonegirl.png
Istennők.hu.

Telefon: +36 70 456 1817
E-mail: info@istennok.hu


Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 10-16 óráig
Szombat, vasárnap: Zárva

Boltunk átvételi pontként üzemel, személyes vásárlás nem lehetséges!
Mások ezeket vásárolják
The tube lila maszturbátor Kép  
The tube lila maszturbátor
Pénisz köpeny - közepesen vastag (M) Kép  
Pénisz köpeny - közepesen vastag (M)
Latex miniruha - mellben nyitott (M) Kép  
Latex miniruha - mellben nyitott (M)
Szájkarika bimbócsipesszel - Fetish Fantasy O-Ring Gag with Nipple Clamps Kép  
Szájkarika bimbócsipesszel - Fetish Fantasy O-Ring Gag with Nipple Clamps
6` UR3 VAC-U-LOCK COCK ATTACHMENT Kép  
6` UR3 VAC-U-LOCK COCK ATTACHMENT
Mások ezeket nézik
Funky Massager Képek
Funky Massager
4 200 Ft
 
Szív alakú piros lufi (6db) Képek
Szív alakú piros lufi (6db)
1 380 Ft
 
RUSH Zero - 24 ml Képek
RUSH Zero - 24 ml
4 500 Ft
 
Get Hard Power Pump Képek
Get Hard Power Pump
21 000 Ft
 
Kong Realistic Cock Képek
Kong Realistic Cock
21 000 Ft
 
PANIC!KITTEN!