Az oldalt csak 18 éven felüliek látogathatják!

Az oldal felnőtt témákat tartalmaz, kiskorúak nem látogathatják! Az oldalra való belépéssel a sütiket is elfogadja!

::

Jótállási feltételek, elállási jog, szerviz

Jótállási feltételek, elállási jog, szerviz

Jótállás, Szavatosság A vásárlástól való elállás joga, módja, következményei


A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. Kormányrendelet (rendelet) alapján úgynevezett elállási jog (a termék visszaküldésének joga, visszaküldési garancia) illeti meg a fogyasztót távoli felek közt létrejött vásárlás esetén, és e jogot néhány kivételtől eltekintve minden esetben gyakorolhatja.

A fogyasztónak minősülő vásárló a szerződéstől 14 naptári napon belül indokolás nélkül elállhat. A vásárló az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette. Az elállás joga az üzleteinkben történő személyes átvétel esetén is gyakorolható, amennyiben a távollévő felek közötti szerződés létrejött. A fogyasztó az elállási nyilatkozatát 14 naptári napon belül a Szolgáltatói adatok között feltüntetett telefonszámon, postai vagy e-mail címen közölheti cégünkkel.
Az elállási jog gyakorlása esetén a termék visszajuttatásáról a vásárlónak saját költségén kell gondoskodnia. Az elállással érintett terméket utánvétellel nem küldheti vissza, utánvételes átvételt a Istennők Kft. nem teljesít. Elállás esetén cégünk követelheti a fogyasztótól az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárai megtérítését.Ezeken kívül a vásárlót az elállás kapcsán semmilyen más költség nem terheli.
Az elállási jog gyakorlása szaküzleteinkben lehetséges, vagy futárszolgálat igénybevételével, üzletünkbe történő visszajuttatással. 

Az Ügyfél kérésére és költségére munkatársaink gondoskodnak a visszaszállítás bonyolításáról, az erre vonatkozó igényeket ügyfélszolgálatunk fogadja.
Az elállási jog gyakorlása esetén a Istennők Kft. a vásárló által kifizetett összeget a hatályos jogszabályokban rögzítetteknek megfelelően, legkésőbb az elállást követő 30 napon belül visszautalja az Ügyfél részére.

Felvilágosítás, speciális kérés és esetleges probléma esetén kérjük, keresse meg Vevőszolgálatunkat az az alábbi elérhetőségen keresztül:

Cím: 1064 Budapest, Izabella utca 68/B fszt. 5.
Mobil: +36 70 456 18 17

hívható: hétfő-péntek: 10.00 - 16.00

E-mail: info@istennok.hu

Az Ügyfél nem gyakorolhatja elállási jogát:
olyan zárt csomagolású termék esetében, amely egészségvédelmi vagy higéniai okokból az átadást követő felbontása után már nem küldhető vissza (pl. szexuális segédeszköz, krémek, kozmetikai termékek, masszázsolajak). Az ilyen termékek visszavétele a Szolgáltatótól nem várható el akkor, ha az Ügyfél a terméket a védő csomagolást már felbontotta és /vagy rendeltetésszerű használatát megkezdte, hiszen ilyenkor nem zárható ki ,hogy a termék emberi testtel vagy testnedvekkel, illetve baktériumokkal érintkezett, így a termék higéniai vagy egészségügyi minősége már nem garantálható. 

Ezen termékek esetében az elállási jog csak akkor illeti meg az Ügyfelet, ha a termék csomagolását még nem bontotta fel. 

Elállási jog gyakorlásának a menete


Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.


A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.
Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató  címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli. A házhoz szállítással vásárolt termékek elállási joga a Szolgáltató szaküzleteiben is gyakorolható. Az Ügyfél kérésére Szolgáltató gondoskodik a visszaszállítás bonyolításáról, erre vonatkozó igényeket Szolgáltató ügyfélszolgálata fogadja.

Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.Jótállás, Szavatosság

Az esetleges szavatossági problémák bejelentése az ügyfélszolgálaton lehetséges, ahol a Szolgáltató jegyzőkönyvben rögzíti az Ügyfél által előadottakat. Az Ügyfél a termékkel kapcsolatos szavatossági igényét csak a termékről kiállított számlával együtt érvényesítheti. A szavatossági határidő a termék Ügyfél részére történő átadása - jelen esetben a sikeres kézbesítés - napjával kezdődik. Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért az Ügyfél felelős.


A Szolgáltató az általa eladott árukra terméktípusoktól függően eltérő, a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt vállal.


Rendeltetésszerű használatot akadályozó hiba miatt visszaküldött termék esetén, amennyiben kiderül, hogy a termék valóban hibás volt, és a hibát nem a termék nem rendeltetésszerű használata okozta, úgy a Szolgáltató a terméket azonos vagy - ha az adott terméket a Szolgáltató már nem forgalmazza - azonos tulajdonságokkal bíró termékre cseréli.


Amennyiben a hibásként megjelölt termék nem rendelkezik a hibával, és a bevizsgálás alatt más hiba sem válik felismerhetővé, úgy a Szolgáltatót szavatossági kötelezettség nem terheli, ugyanakkor az Ügyfél ilyen esetben is jogosult a terméket személyesen átvenni, vagy kérni annak saját költségén történő újbóli kiszállítását.


Nem vonatkozik a szavatosság:


  • a nem rendeltetésszerű használatból, valamint az erőszakos behatásokból eredő károsodásra sérülésekre,
  • ha az Ügyfél által igazoltan átvett termék az Ügyfél érdekkörben felmerült káresemény miatt megsérül vagy megsemmisül,
  • a használati útmutatóban feltüntetett olyan hibákra, amelyeket az Ügyfél ismert, és amelyekre tekintettel árengedményben részesült,
  • ha a terméken az Ügyfél, vagy más, nem a Szolgáltató képviseletében eljáró személy átalakítást, javítást végzett.

A szavatosságra a fentieken túl a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvényben, a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvényben, valamint a fogyasztóvédelemmel összefüggő mindenkori hatályos jogszabályokban foglaltak az irányadók.Kosaram
Az Ön kosara jelenleg üres.Az Ön kosara jelenleg üres.
Elérhetőség
/site_images/phonegirl.png
Istennők.hu.

Telefon: +36 70 456 1817
E-mail: info@istennok.hu


Nyitva tartás:
Hétfő-Péntek: 10-16 óráig
Szombat, vasárnap: Zárva

Boltunk átvételi pontként üzemel, személyes vásárlás nem lehetséges!
Mások ezeket vásárolják
The tube lila maszturbátor Kép  
The tube lila maszturbátor
Pénisz köpeny - közepesen vastag (M) Kép  
Pénisz köpeny - közepesen vastag (M)
Latex miniruha - mellben nyitott (M) Kép  
Latex miniruha - mellben nyitott (M)
Szájkarika bimbócsipesszel - Fetish Fantasy O-Ring Gag with Nipple Clamps Kép  
Szájkarika bimbócsipesszel - Fetish Fantasy O-Ring Gag with Nipple Clamps
6` UR3 VAC-U-LOCK COCK ATTACHMENT Kép  
6` UR3 VAC-U-LOCK COCK ATTACHMENT
Mások ezeket nézik
Dual Density Cock 6.5 Inch Képek
Dual Density Cock 6.5 Inch
16 500 Ft
 
Bustier, Thigh Highs & String Képek
Bustier, Thigh Highs & String
10 200 Ft
 
Plussize Flirty Jersey Nightie Képek
Plussize Flirty Jersey Nightie
12 000 Ft
 
Lelo - Yva Vibrator Silver Képek
Lelo - Yva Vibrator Silver
721 350 Ft
 
Lelo - Tara Black Képek
Lelo - Tara Black
40 635 Ft
 
PANIC!KITTEN!